Se BEDD labyrinten fra Hagemessen

Se BEDD labyrinten fra Hagemessen

Helt siden BEDD ble etablert, har vi hatt en drøm om å bygge en frodig labyrint å gå seg vill i. Det unike systemet med paneler og skjøtestykker, gjør det mulig å lage store, kreative konstruksjoner, og hva er vel da bedre enn en labyrint! I filmen under kan du se hvordan labyrinten ble til, og hvordan det var å gå gjennom den. 

Under Hagemessen 2023 gikk vi i samarbeid med Hagespesialisten AS, som hadde det kreative og faglige ansvaret for hele visningshagen. Sammen designet vi en labyrint av BEDD plantekasser på hele 10x12 meter, som alle besøkende på messen kunne prøve å finne frem i. BEDD kassene ble bygget i forskjellige dybder, høyder og lengder, for å utnytte alle mulighetene i systemet. 

BEDD labyrint av plantekasser på hagemessen

Når selve konstruksjonen var ferdig montert (med god hjelp av elever fra Hvam VGS), ble den beplantet med bl.a. barlind, bøk, påskeliljer og alunrot. 

Plantekasser med bøkehekk - BEDD labyrinten på hagemessen

Vi bestemte tidlig at labyrinten skulle doneres til et godt formål etter messen. Derfor ble det annonsert en konkurranse til alle besøkende, hvor man kunne skanne en QR kode og skrive en kort søknad med begrunnelse for hvorfor man burde vinne. Konkurransen rettet seg spesielt mot frivillige organisasjoner, sameier og andre som kunne bruke labyrinten til glede for flere. 

BEDD plantekasser i labyrint fra Hagemessen

I løpet av messen var det tusenvis av mennesker innom labyrinten, og hele 1.345 personer skannet koden for å delta i konkurransen om å vinne labyrinten. Til slutt var det Dalen Barnehage på Lillestrøm og Chocoladefabrikken Sameie i Oslo som gikk av med seieren. 

Vi gleder oss over suksessen, engasjementet og vinnerne som nå kan skape sin egen labyrint til glede for flere. 

Plantekasse med benk fra BEDD. Fra hage-labyrinten på hagemessen.