Plantekasser til OBOS borettslag - BEDD

Plantekasser til OBOS borettslag

I sommer deltok BEDD på dugnad med Nils Huus borettslag. Med tilskudd fra OBOS, kunne beboerne skape et flott, grønt uterom. Vår venn og rådgiver Espen Skarphagen stod for planteplanen og hjalp til med beplantingen sammen med gode naboer fra borettslaget. Se filmen om hvordan alt ble ferdig på noen timer.

 

Dette OBOS borettslaget hadde allerede en flott, steinsatt platting i bomiljøet. Den dannet utgangspunkt for en innramming av BEDD i ulike høyder. En kombinasjon av bambus, små trær og lavere blomster og urter, bidro til et skjermende og variert uttrykk. To frittstående BEDD på hjul gir mulighet for å variere uttrykk og plassutnyttelse gjennom året.

For sameier og borettslag er det vel verd å sjekke om det er mulig å få tilskudd til felles miljøtiltak. OBOS har et flott program for dette, som heter GRØNT ANSVAR. Her kan du søke om inntil 50% av prosjektkostnadene til bl.a. grønnere og triveligere uterom. Neste frist for å søke tilskudd er 28. februar, men det er flere muligheter gjennom året. Søknaden til GRØNT ANSVAR finner du HER.