Bli inspirert av @Arcticgardener Anders Røyneberg

Bli inspirert av @Arcticgardener Anders Røyneberg

Vi gleder oss over godt samarbeid med Anders Røyneberg, for mange kjent som @Arcticgardener på Instagram. Her presenterer Anders sin nye BEDD kasse i kjent og entusiastisk stil. For mer inspirasjon kan vi anbefale "Livsnyterhagen", som viser hvordan Anders og Erik har skapt sin drømmehage. 

BEDD kassen til Anders er en sammenhengende løsning på 320 cm i rustlakk. Variasjonen over to høyder gir kassen fin dynamikk og skaper en følelse av landskap på terrassen. Denne kassen er bygget med trykkimpregnerte lekter i stedet for ben under bunnplaten. Det gir en lavere profil, men samtidig med god drenering og lufting. Beplantingen er en kombinasjon av prydløk og kattemynte, som holder seg gidofr til langt ut på høsten. 

Arcticgardener Anders Røyneberg med sitt BEDD

Arcticgardener Anders Røyneberg med sin BEDD kasse