Montering enkel kasse med bunn og hjul

Montering dobbel kasse med bunn og hjul

BEDD Montering av vinkel i to høyder med bunn og ben

Montering av lange bedd i dobbel høyde. Boring av hull.

NY selvvanningskasse for BEDD utendørs. Etterfylles med vann hver 3-4 uke

Espen Skarphagens tips til planlegging, montering og selvvanning

BEDD med bunn og lekter

Drivhus med BEDD

BEDD er perfekt for å bygge plantekasser i og rundt drivhus. I denne filmen viser BEDD-designer Bjørn Bye hvordan han planlegger og bygger en skreddersydd løsning med BEDD uten bunnplater for sine tomat og chili-planter.

BEDD som støttemur

I denne filmen lærer du hvordan BEDD kan brukes som støttemur rundt en terrasse i skrånende terreng. Når kassene er plassert på utsiden av selve plattingen, kan du bygge uten bunnplater, men husk å jevne ut underlaget og gi god støtte for konstruksjonen.