Samling: Utstilling

Kjøp utstillingsmodeller fra Designers Saturday til 50% rabatt. Må demonteres og hentes av kjøper.
Utstilling

Samling: Utstilling

Assembly simple box with base and wheels

Assembling a double box with bottom and wheels